حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

اجاره, جدید
120,000تومان/روزانه
اجاره روزانه منزل ویلایی دربست در یزد-کد 801

خواب: 2سرویس: 1m²: 300

آپارتمان

ایران رزیدنس ۲

11 ماه پیش

120,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 300

آپارتمان

11 ماه پیش

اجاره, جدید
100,000تومان/روزانه
اجاره روزانه سوئیت مبله در یزد -کد 802

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

آپارتمان

ایران رزیدنس ۲

11 ماه پیش

100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

آپارتمان

11 ماه پیش

اجاره, جدید
100,000تومان/روزانه
اجاره روزانه منزل مبله در یزد-کد 803

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

آپارتمان

ایران رزیدنس ۲

11 ماه پیش

100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

آپارتمان

11 ماه پیش

اجاره, جدید
200,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 90

آپارتمان

ایران رزیدنس ۲

11 ماه پیش

200,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 90

آپارتمان

11 ماه پیش

اجاره, جدید
100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1

آپارتمان

ایران رزیدنس ۱

11 ماه پیش

100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1

آپارتمان

11 ماه پیش

اجاره, جدید
150,000تومان/روزانه
اجاره روزانه خانه مبله در یزد + قیمت -کد 806

خواب: 2سرویس: 1m²: 100

آپارتمان

ایران رزیدنس ۱

11 ماه پیش

150,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 100

آپارتمان

11 ماه پیش

اجاره, جدید
100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 55

آپارتمان

ایران رزیدنس ۱

11 ماه پیش

100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 55

آپارتمان

11 ماه پیش

اجاره, جدید
100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

آپارتمان

ایران رزیدنس ۱

11 ماه پیش

100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

آپارتمان

11 ماه پیش

اجاره, جدید
100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 60

آپارتمان

ایران رزیدنس ۱

11 ماه پیش

100,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 60

آپارتمان

11 ماه پیش