حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

اجاره, جدید
1,500,000تومان/روزانه
1,500,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1

ویلا

4 ماه پیش

اجاره, جدید
اجاره روزانه ویلا در کردان + قیمت -کد 950

خواب: 1سرویس: 1m²: 500

ویلا

ایران رزیدنس ۲

4 ماه پیش

خواب: 1سرویس: 1m²: 500

ویلا

4 ماه پیش

اجاره, جدید
800,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 110

ویلا

ایران رزیدنس ۲

4 ماه پیش

800,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 110

ویلا

4 ماه پیش

اجاره, جدید
اجاره ویلا در کردان یک روزه-کد 951

4 ماه پیش

اجاره, جدید
1,500,000تومان/روزانه

خواب: 3سرویس: 1m²: 250

ویلا

ایران رزیدنس ۲

4 ماه پیش

1,500,000تومان/روزانه

خواب: 3سرویس: 1m²: 250

ویلا

4 ماه پیش

اجاره, جدید
450,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 110

ویلا

ایران رزیدنس ۱

4 ماه پیش

450,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 110

ویلا

4 ماه پیش

اجاره, جدید
700,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 100

ویلا

ایران رزیدنس ۲

4 ماه پیش

700,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 100

ویلا

4 ماه پیش

اجاره, جدید

4 ماه پیش